Sand till bunkrarna

En last bil med sand till bunkrarna har kommit. Vi kommer att lägga ut den i alla bunkrar på banan.