Re:Action

Projekt Re:Action

Golf för personer med stroke och Parkinson

Välkommen att delta i kostnadsfria träningstillfällen där vi utvecklar anpassad och fungerande träning i deltagarnas egen takt.

Syftet med Re:Action-projektet är att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinson, så att fler i målgrupperna kan ta del av och använda metoderna.

Målet är att stärka deltagarna motoriskt och deras balans- och koordineringsförmåga.
Det ska även främja social gemenskap och god hälsa. Efter projektet ska metodmaterialet spridas genom deltagande organisationer, golfklubbar och Svenska Golfförbundet.
 
För information om träningstider och annan information om projektet kontakta oss på:

reaction@oxiegk.se  

INSTRUKTION


 

INSPIRATION


 

ANALYS


 

METOD


 
 
Re:Action genomförs av Oxie Golfklubb i samarbete med Stroke-föreningen i Malmö och länsföreningen Parkinson Skåne och med stöd från Allmänna arvsfonden.