Lek Med Tanken

Projekt Lek Med Tanken skall stärka barn och unga med funktionsnedsättning vad gäller dels självbild, självkänsla och självförtroende, och dels social gemenskap och god hälsa. Projektet genomförs under tre år.