Från och med nu är klubbhuset på Oxie obemannat. Klubbhuset är fortfarande öppet för självbetjäning. Banan är som vanligt alltid öppen oavsett väderförhållande vilket gör att den inbitne golfaren aldrig behöver lägga klubborna på hyllan. För er som inte vet har vi ett grymt vintermedlemskap som gör att du för endast 600kr(!!) kan spela så mycket golf du vill under perioden 1 november till 29 februari! Medlemskapet kan du lösa genom att klicka här eller komma in till butiken på Hylliekrokens Golfcenter!

Torsdag 298/9 är det startförbud mellan 08:00-9:30 då det är avslutning på PRO golfen.

Med start 1/10 är klubbhuset obemannat. Klubbhuset är öppet för er som vill använda toaletten och köpa en dricka. Receptionspersonalen vill tacka för detta året och hoppas att vi ses nästa år igen. Svinga lugnt i höst.

Nu finns alla medlemskap för 2023 ute. Köp ditt medlemskap redan idag så bjuder vi på hösten.

Går att köpa direkt via vår hemsida under fliken medlemskap.

Vi träffas på banan senast kl 09.00 Lördagen 27/8

Spela ska vi göra, vanlig slaggolf blir det. Men endast 1 valfri klubba och 2 järnklubbor samt putter och inget annat.

Bo serverar som vanligt det som hör till kräftsäsongen. Vid behov av starkare dryck medtages det av er själva.

Givetvis separat herr och dam klass, Alla är välkomna till en trevlig dag med ”fint väder”

Föranmälan senast 23/8 krävs p.g.a inköp av mat .

Anmäl dig på listan i klubbhuset.

Anmälningsavg 150:-

Den 24 Juni (Midsommarafton) har vi en tävling på Oxie GK

Vi spelar 10 hål slaggolf för att inte hålla på för länge om folk skall göra annat den dagen.

Bo serverar Jansson samt smör bröd och ost. Lättöl ingår också.

Vi träffas Kl 09.00 och äter lite innan vi går ut. Troligtvis har vi Kanonstart.

Efter färdigt spel tar vi en kopp kaffe och har prisutdelning.

Du kan anmäla dig på listan I klubbhuset.

Anmälningsavgift är 150:-

Välkomna

     Datum / tid:      22-06-09                 18.00

                     Plats :                Oxie GK Gamla klubbhuset

                       Årsredovisningen finns att ladda ner via hemsidan / om oss

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden

skall justera mötesprotokollet.

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av

överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och

räkenskapsåret.

11 Val av

a klubbens ordförande för en tid av (1) år;

b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

c 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid

av (1) år;

d (1) revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får

styrelsens ledamöter ej delta;

e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses

till ordförande;

f ombud till GDF-möte.

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 Övriga frågor (information och diskussion).


Öppettider i receptionen är onsdag- söndag 10-17 alla veckor hela sommaren.

Vi serverar kall dricka, kaffe, snacks och korv med bröd.

Nu är klubbstugan öppen för självbetjäning. Den kommer att öppnas och låsas på klocka.