Årsmöte 21-06-07 18.00

Årsmötet är i det nya klubbhuset 18.00.