Unga i rörelse

Oxie Golfklubb genomför 2016 det sista året av ”Unga i rörelse – ett metodutvecklingsprojekt för barn och unga med funktionsnedsättning”
i samarbete med Norra Sorgenfri gymnasiesärskola, Föreningen idrott för handikappade FIFH, Skånes golfförbunds handigolfsektion och Hylliekrokens golfcenter.
Vi arbetar med barn och unga med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar i syfte att stärka deltagarna vad gäller dels motorisk liksom balans- och koordinationsförmåga, och dels social gemenskap och god hälsa.
Vi erbjuder under året inomhus- och utomhusträning samt sommarläger.
Projektet genomförs med stöd från fonder och stiftelser.